Channel 29: UGC-INFLIBNET (PG Subject's & YOGA)

No. Topic Lang Subject User Category Telecast Date Day Time
1 Upadesejanunasika, Ukalojjhrasvadirghaplutah sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569177000
23-09-2019
Monday

Repeat Time

2 Vedadhyayanaprayojanavicarah, Sabdopadesasya
Jyayastvavicarah
sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569177000
23-09-2019
Monday

Repeat Time

3 Dhatvarthavyapare Rsisammatih sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569177000
23-09-2019
Monday

Repeat Time

4 M_9: Premasharayi Kavyadhara hindi Hindi
PG
1569177000
23-09-2019
Monday

Repeat Time

5 M_9: Shamsher Ki Kavitaon Ka Paath Vishleshan-Bail hindi Hindi
PG
1569177000
23-09-2019
Monday

Repeat Time

6 M_09: Kabir : Samajik Vidroh hindi Hindi
PG
1569177000
23-09-2019
Monday

Repeat Time

7 M_09: Ravichandrayo Mandflanayanam sanskrit Jyotish ganit
PG
1569177000
23-09-2019
Monday

Repeat Time

8 M_23: Pragatisheel Hindi Kavya Dhara hindi Hindi
PG
1569177000
23-09-2019
Monday

Repeat Time

9 M_09: Pratyabd suddhi sanskrit Jyotish ganit
PG
1569177000
23-09-2019
Monday

Repeat Time

10 Uccairudatah – Tasyadita sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569263400
24-09-2019
Tuesday

Repeat Time

11 Laksyasiddhyupayah, Jati-Vyaktipaksasammatih sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569263400
24-09-2019
Tuesday

Repeat Time

12 Krdantesu Bhavanapratitih sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569263400
24-09-2019
Tuesday

Repeat Time

13 M_10: Ritikaleen Kavya Ke Prernastrot hindi Hindi
PG
1569263400
24-09-2019
Tuesday

Repeat Time

14 M_10: Shamsher Ki Kavitaon Ka Paath
Vishleshan-Tuti Huyee Bikhri Huyee
hindi Hindi
PG
1569263400
24-09-2019
Tuesday

Repeat Time

15 M_10: Kabir ki Bhasha hindi Hindi
PG
1569263400
24-09-2019
Tuesday

Repeat Time

16 M_10: Palbha Char Sadhnam sanskrit Jyotish ganit
PG
1569263400
24-09-2019
Tuesday

Repeat Time

17 M_24: Samkaleen Hindi Kavita hindi Hindi
PG
1569263400
24-09-2019
Tuesday

Repeat Time

18 M_10: Grahanayan (pratyabd suddhi) sanskrit Jyotish ganit
PG
1569263400
24-09-2019
Tuesday

Repeat Time

19 Mukhanasikavacanonunasikah, Tulyasyaprayatnam sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569349800
25-09-2019
Wednesday

Repeat Time

20 Sabdarthasambandhanam Nityatvavicarah sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569349800
25-09-2019
Wednesday

Repeat Time

21 Sambuddhyarthadinam Kriyanvayah sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569349800
25-09-2019
Wednesday

Repeat Time

22 M_11: Riti Ka Swaroop Evm Ritikaal Ki
Paristhitiyan
hindi Hindi
PG
1569349800
25-09-2019
Wednesday

Repeat Time

23 M_11: Hindi Alochna Main Shamsher Ka Mulyankan hindi Hindi
PG
1569349800
25-09-2019
Wednesday

Repeat Time

24 M_11: Kabir : Darshan Aur Aahasya-Bhavna hindi Hindi
PG
1569349800
25-09-2019
Wednesday

Repeat Time

25 M_11: Panchang Sadhnam sanskrit Jyotish ganit
PG
1569349800
25-09-2019
Wednesday

Repeat Time

26 M_25: Hindi Upanyas Ka Vikas hindi Hindi
PG
1569349800
25-09-2019
Wednesday

Repeat Time

27 M_11: Sheshen surya chandra aanayan sanskrit Jyotish ganit
PG
1569349800
25-09-2019
Wednesday

Repeat Time

28 Purvatrasiddham sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569436200
26-09-2019
Thursday

Repeat Time

29 Jati-Dravyapaksanirupanam sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569436200
26-09-2019
Thursday

Repeat Time

30 Asamastananadinamapi Kriyayamanvayah sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569436200
26-09-2019
Thursday

Repeat Time

31 M_12: Ritibaddh Kavya hindi Hindi
PG
1569436200
26-09-2019
Thursday

Repeat Time

32 M_12: Khabar Aur Kavita : Raguveer Sahay hindi Hindi
PG
1569436200
26-09-2019
Thursday

Repeat Time

33 M_12: Hindi Alochna Main Kabir hindi Hindi
PG
1569436200
26-09-2019
Thursday

Repeat Time

34 M_12: Bhomaadinaam Shigraphal Sadhnam sanskrit Jyotish ganit
PG
1569436200
26-09-2019
Thursday

Repeat Time

35 M_26: Hindi Kahani Ka Vikas hindi Hindi
PG
1569436200
26-09-2019
Thursday

Repeat Time

36 M_12: Adhimaasadi nirnay sanskrit Jyotish ganit
PG
1569436200
26-09-2019
Thursday

Repeat Time

37 Ruluvarnayormithah Savarnyam, Najjhalau,
Anuditsavarnasya
sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569522600
27-09-2019
Friday

Repeat Time

38 Sastrena Dharmaniyamah,
Aprayuktasabdasamsayapariharah
sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569522600
27-09-2019
Friday

Repeat Time

39 Gunabhutayamapi Kriyayam Karakanvayah sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569522600
27-09-2019
Friday

Repeat Time

40 M_13: Ritisiddh Kavya hindi Hindi
PG
1569522600
27-09-2019
Friday

Repeat Time

41 M_13: Raguveer Sahay Ka Kavya-Kathay hindi Hindi
PG
1569522600
27-09-2019
Friday

Repeat Time

42 M_13: Nirdharit Paath ki Vyakhya : Kabir (Kabir
Granthavali Shyamsundat Daas)
hindi Hindi
PG
1569522600
27-09-2019
Friday

Repeat Time

43 M_13: Panch Taranaam Mandkendraadi Sadhnam sanskrit Jyotish ganit
PG
1569522600
27-09-2019
Friday

Repeat Time

44 M_27: Hindi Nibandh Ka Vikas hindi Hindi
PG
1569522600
27-09-2019
Friday

Repeat Time

45 M_13: Bhuparidhi, deshantaram sanskrit Jyotish ganit
PG
1569522600
27-09-2019
Friday

Repeat Time

46 Atraivan Parena Nakarena, Visvapabhirityatra “Ho
Dhah” Iti Dhatvam Na
sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569609000
28-09-2019
Saturday

Repeat Time

47 Sabdasya Jnane Dharmah, Uta Prayoge sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569609000
28-09-2019
Saturday

Repeat Time

48 Bodhakata Dhatvarthabhanayaiva sanskrit Sanskrit (Acharya in
Vyakrana)
PG
1569609000
28-09-2019
Saturday

Repeat Time

49 M_14: Ritimukt Kavya hindi Hindi
PG
1569609000
28-09-2019
Saturday

Repeat Time

50 M_14: Raguveer Sahay Ki Kavya Bhasha hindi Hindi
PG
1569609000
28-09-2019
Saturday

Repeat Time

51 M_14: Sagun Bhakti-Kavya : Darshanik Avem Samajik
Aadhar
hindi Hindi
PG
1569609000
28-09-2019
Saturday

Repeat Time

52 M_14: Shigra Mandphalyo Sadhnam sanskrit Jyotish ganit
PG
1569609000
28-09-2019
Saturday

Repeat Time

53 M_28: Hindi Natak Ka Vikas hindi Hindi
PG
1569609000
28-09-2019
Saturday

Repeat Time

54 M_14: Beej karma pratipaadanam sanskrit Jyotish ganit
PG
1569609000
28-09-2019
Saturday

Repeat Time

Contact Us