Channel 32: IGNOU and NIOS: Teacher Education

No. Topic Lang Subject User Category Telecast Date Day Time
1 Samaj ke Sandarbh mein Pradhanadhyapak evam
Shikshak ki Bhumika
hindi D.El.Ed.
UG
1544553000
12-12-2018
Wednesday

Repeat Time

2 Drishtibadhita ke liye Sahayak Upkaran aur Shiksha
ki Bhumika
hindi D.El.Ed.
UG
1544380200
10-12-2018
Monday

Repeat Time

3 Type and Trait Theory of Personality english D.El.Ed.
UG
1544380200
10-12-2018
Monday

Repeat Time

4 Chintan ke Upkaran:Mind Map aur CoRT hindi D.El.Ed.
UG
1544380200
10-12-2018
Monday

Repeat Time

5 Development of Self-Concept in Children english D.El.Ed.
UG
1544380200
10-12-2018
Monday

Repeat Time

6 Samudayik Bhagidari se Shiksha mein Sudhaar Kaise
Ho?
hindi D.El.Ed.
UG
1544380200
10-12-2018
Monday

Repeat Time

7 SSA Interventions english D.El.Ed.
UG
1544380200
10-12-2018
Monday

Repeat Time

8 Shiksha Tantr mein Shikshak ki Bhumika hindi D.El.Ed.
UG
1544380200
10-12-2018
Monday

Repeat Time

9 Important Educational Agencies english D.El.Ed.
UG
1544380200
10-12-2018
Monday

Repeat Time

10 Vyakitva Aaklan : Aprashepi Pravidiya hindi D.El.Ed.
UG
1544466600
11-12-2018
Tuesday

Repeat Time

11 Significance of Environment on Growth and
Development
english D.El.Ed.
UG
1544466600
11-12-2018
Tuesday

Repeat Time

12 Bachcho mein Aatma-Sampratyy ka Vikas hindi D.El.Ed.
UG
1544466600
11-12-2018
Tuesday

Repeat Time

13 Personality:Attitude and Values english D.El.Ed.
UG
1544466600
11-12-2018
Tuesday

Repeat Time

14 Sthaniya Sansadhano ki Pehchan aur Prachalan mein
Samudhay ki Bhumika
hindi D.El.Ed.
UG
1544466600
11-12-2018
Tuesday

Repeat Time

15 Community Mobilizer:Role and Skills english D.El.Ed.
UG
1544466600
11-12-2018
Tuesday

Repeat Time

16 Sarva Shiksha Abhiyan ke Antagart Sthapit Nikaay hindi D.El.Ed.
UG
1544466600
11-12-2018
Tuesday

Repeat Time

17 Management and Organisation of School and
Community Partnership and Process of Strengthening
Relationship
english D.El.Ed.
UG
1544466600
11-12-2018
Tuesday

Repeat Time

18 Baalikayo ke Sashaktikaran mein Shiksha ki Bhumika hindi D.El.Ed.
UG
1544553000
12-12-2018
Wednesday

Repeat Time

19 Decision Making english D.El.Ed.
UG
1544553000
12-12-2018
Wednesday

Repeat Time

20 Chintan Kaushal ke Vikas mein Vidyalaya aur
Shikshak ki Bhumika
hindi D.El.Ed.
UG
1544553000
12-12-2018
Wednesday

Repeat Time

21 Role of School and Teachers in Developing Thinking
Skills
english D.El.Ed.
UG
1544553000
12-12-2018
Wednesday

Repeat Time

22 Baal Kendrit Shikshan Prakriyayo ko Protsaahan hindi D.El.Ed.
UG
1544553000
12-12-2018
Wednesday

Repeat Time

23 School as an Organ of Society english D.El.Ed.
UG
1544553000
12-12-2018
Wednesday

Repeat Time

24 Types of Management Approaches english D.El.Ed.
UG
1544553000
12-12-2018
Wednesday

Repeat Time

25 Pratyashann(Anubhoti) evam Balako mein Iska Vikas hindi D.El.Ed.
UG
1544639400
13-12-2018
Thursday

Repeat Time

26 Overcoming Gender Discrimination english D.El.Ed.
UG
1544639400
13-12-2018
Thursday

Repeat Time

27 Sanvegik aur Vyavharatmak Vikar hindi D.El.Ed.
UG
1544639400
13-12-2018
Thursday

Repeat Time

28 Gender:Status Indicators english D.El.Ed.
UG
1544639400
13-12-2018
Thursday

Repeat Time

29 Shiksha ke Adhikar Aadharit Upagam hindi D.El.Ed.
UG
1544639400
13-12-2018
Thursday

Repeat Time

30 How can Community Participation Improve Education? english D.El.Ed.
UG
1544639400
13-12-2018
Thursday

Repeat Time

31 Gram Shiksha Samitiyaan hindi D.El.Ed.
UG
1544639400
13-12-2018
Thursday

Repeat Time

32 Community Mobilization:Tasks Involved english D.El.Ed.
UG
1544639400
13-12-2018
Thursday

Repeat Time

33 Vrdhi evam Vikas : Bhinnta,Sidhant aur Sambandh hindi D.El.Ed.
UG
1544725800
14-12-2018
Friday

Repeat Time

34 Empowerment:Concept,Meaning,Need and Indicators of
Women Empowerment
english D.El.Ed.
UG
1544725800
14-12-2018
Friday

Repeat Time

35 Vridhi evam Vikas ki Avasthayein hindi D.El.Ed.
UG
1544725800
14-12-2018
Friday

Repeat Time

36 Assessment of Personality : Non-Projective
Techniques
english D.El.Ed.
UG
1544725800
14-12-2018
Friday

Repeat Time

37 Shiksharthiyo ke Sanskritik Vikas par Samuday ka
Prabhav
hindi D.El.Ed.
UG
1544725800
14-12-2018
Friday

Repeat Time

38 Leadership Functions english D.El.Ed.
UG
1544725800
14-12-2018
Friday

Repeat Time

39 Samudayik Bhagidari ka Sangathan evam Prabandhan hindi D.El.Ed.
UG
1544725800
14-12-2018
Friday

Repeat Time

40 Components of Management english D.El.Ed.
UG
1544725800
14-12-2018
Friday

Repeat Time

41 Vyaktitva ke Prakar evam Sheel Gun Siddhanth hindi D.El.Ed.
UG
1544812200
15-12-2018
Saturday

Repeat Time

42 Assessment of Personality : Projective Techniques english D.El.Ed.
UG
1544812200
15-12-2018
Saturday

Repeat Time

43 Vyaktitva:Sampratyy,Prakriti evam Lashan hindi D.El.Ed.
UG
1544812200
15-12-2018
Saturday

Repeat Time

44 CWSN: Visual Impairment english D.El.Ed.
UG
1544812200
15-12-2018
Saturday

Repeat Time

45 Prabandhan ke Prakar,Sehbhagi Prabandhan evam
Sehbhagi Prabandhan ki Karyapranali
hindi D.El.Ed.
UG
1544812200
15-12-2018
Saturday

Repeat Time

46 Styles of Leadership english D.El.Ed.
UG
1544812200
15-12-2018
Saturday

Repeat Time

47 Sushm Niyojan mein Samuday ki Bhumika hindi D.El.Ed.
UG
1544812200
15-12-2018
Saturday

Repeat Time

48 Evolution of Indian Society english D.El.Ed.
UG
1544812200
15-12-2018
Saturday

Repeat Time

Contact Us